top of page

Maak je eigen seitan

Seitan maken is helemaal niet moeilijk. Het vraagt wel wat van je tijd. In onderstaande video leg ik je (vanaf 2'17'') uit hoe je zelf...

Alle dagen Pasen

Van mijn 12-jarige zoon heb ik geleerd wat ‘de jeugd van tegenwoordig’ verstaat onder het Engelse ‘satisfying’ of in het schoon...

Hoop doet leven

Dankzij het gegeven dat ik enkele kinderen op de wereld gezet heb, mag ik momenteel genieten van deeltijds ouderschapsverlof. Mijn...

Blog: Blog2
bottom of page